Kennisbruggen

Stichting AAD brengt wereldwijd medische en verpleegkundige kennisbruggen tot stand. Via zo’n kennisbrug kunnen zorgprofessionals in Nederland enerzijds hun kennis delen met het land waarmee de kennisbrug wordt gesloten en anderzijds kennis opdoen in nieuwe zorgsituaties binnen andere culturele omgevingen.