Nieuws en blogs

Aanmelden nieuwsbrief

Docentreis binnen een AAD Kennisbrug

De docentreis vormt een essentieel onderdeel van de AAD-Kennisbrug waarbij verpleegkundigen en/of medisch specialisten een complete ervaring als praktijkdocent en mede-opleider opdoen bij een uitwisseling. De docentreis is volledig uitgewerkt en in stapjes wordt een AAD-vrijwilliger als praktijkdocent/mede-opleider meegenomen in een onderwijsexpeditie naar een doelland voor (ontwikkelings)samenwerking.

Lees bericht

Activerende werkvormen binnen een AAD Kennisbrug

Als praktijkdocent/mede-opleider is het een kunst om de juiste vorm bij de lesinhoud te vinden. Zeker als er sprake is van culturele contextverschillen die vragen om aanpassing en inspelen op de leergewoontes vanuit het doelland waarmee de (ontwikkelings)samenwerking binnen de AAD Kennisbrug wordt opgebouwd. Activerende werkvormen bieden dan uitkomst..

Lees bericht
Home Care Nursing Vietnam Praktijkgestuurd opleiden in Azie

Home Care Nursing Vietnam Praktijkgestuurd opleiden in Azie

Praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen kent geen grenzen. Afgelopen week heb ik samen met de Medical en Nursing staff van de Phenikaa University in Vietnam het implementatievraagstuk van Home Care Nursing diepgaand verkend samen met Dick Herfst.

Lees bericht

Praktijkgestuurde opleiding SEH-Verpleegkundige AZP – Suriname

Opleiden, leren en ontwikkelen in Academisch Ziekenhuis Paramaribo krijgt op de Spoedeisende Hulp een nieuwe impuls voor de aanwezige verpleegkundigen. Een opleiding die in de praktijk vorm en inhoud krijgt waarbij al het opleiden, leren en ontwikkelen in het teken staat van betekenis geven aan de werk- en beroepspraktijk van verpleegkundigen werkzaam op de SEH.

Lees bericht

In gesprek met dr. E.C.T.N. (Edward) Tan, Traumachirurg

Dr. E.T.C.H. (Edward) Tan, Traumachirurg, is al enige jaren nauw betrokken bij de medische AAD-Kennisbrug voor SEH-artsen. Zijn interesse voor kennisoverdracht vanuit een praktijkgerichte aanpak maakt Tan bij uitstek geschikt om als praktijkdocent binnen deze AAD-kennisbrug actief bij te dragen aan de opleiding tot SEH-arts. Inmiddels is hij ook toegetreden tot het AAD-bestuur van waaruit hij medische AAD-Kennisbruggen mee helpt opstarten.

Lees bericht

Succesvol onderwijsprogramma – AAD Kennisbrug

Het onderwijsprogramma werk van Edward Tan is meer dan succesvol geweest. Hij heeft een uitstekend programma neergezet op de SEH van het AZP in Suriname en de basis gelegd voor de continuering van de AAD-Kennisbrug met het AZP op de SEH.

Lees bericht