AAD Kennisbrug Spoedeisende Hulp Verpleegkunde – AZP - Suriname

Begin 2018 is er een start gemaakt met de totstandkoming van de AAD Kennisbrug Spoedeisende Hulp Verpleegkunde waarbij diverse NL-ziekenhuizen in samenspraak met de afdeling SEH in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) gedurende 3 jaar samenwerken en samen werken aan de professionalisering van medische en nu vooral ook verpleegkundige professionals.

Startfase en uitwisseling

De AAD Kennisbrug Spoedeisende Hulp Verpleegkunde bevindt zich inmiddels in de doorstartfase gericht op de verpleegkundigen die gekend wordt door een proefperiode van zes tot negen maanden. Gedurende deze maanden zal het fundament voor deze verpleegkundige AAD Kennisbrug gelegd worden. Om vervolgens vanaf 2023 gedurende 36 maanden afwisselend uitwisseling van verpleegkundige professionals te laten plaatsvinden die werken aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van kennisdelen. 

Vervolgstappen

Na deze driejarige medische kennisbrugfase is besloten om nu ook de verpleegkundige AAD Kennisbrug op de afdeling Spoedeisende Hulpzorg structureel een plaats te laten krijgen en de samenwerking te verduurzamen. Alle partijen zijn daartoe bereid en met een volledig commitment wil men deze stap nemen. Daarom zal vanuit de stichting AAD nog eens een periode van 3 jaar ondersteuning plaatsvinden om te komen tot de gewenste borging van deze AAD Kennisbrug. Om zo de professionele uitwisseling en het kennisdelen duurzaam te laten zijn.