AAD Kennisbrug Medische Spoedeisende Hulp – AZP - Suriname

AAD Medische Kennisbrug Spoedeisende Hulp - AZP - Suriname

De behoefte aan gespecialiseerde artsen op de SEH neemt ook in Suriname steeds meer toe. De zorgvraag wordt steeds complexer en dat vraagt om nieuwe competenties. De opleiding tot SEH-arts is met succes in ontwikkeling en er worden steeds meer SEH-artsen opgeleid.

Beginnend binnen het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo op de Spoedeisende Hulp afdeling. Om van daaruit een verdere doorontwikkeling naar gespecialiseerde uitstroom- en doorstroomprofielen mogelijk te maken in het acute zorgdomein, het intensive zorgdomein, het interventiedomein en het wijkzorgdomein. 

Met de AAD Kennisbrug Medische ‘Spoedeisende Hulp" en SEH-artsen - AZP - Suriname’ bouwen we samen aan een duurzame oplossing voor deze medische vervolgopleiding en specialisatie ‘SPECIFIEK’, ‘PRAKTIJKGERICHT’ en OP MAAT voor binnen de Surinaamse context.