Kennisbrug Acute Zorg – Suriname

Kennisbrug Acute Zorg

De behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen neemt ook in Suriname steeds meer toe. De zorgvraag wordt steeds complexer en dat vraagt om nieuwe competenties. Er is nog geen uitgelijnd leerprogramma voor verpleegkundige vervolgopleidingen en specialisaties waardoor de behoefte is gegroeid om Suriname breed een start te maken met de ontwikkeling van een kerncurriculum Acute Zorg.

Beginnend binnen het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo op de Spoedeisende Hulp afdeling. Om van daaruit een verdere doorontwikkeling naar gespecialiseerde uitstroom- en doorstroomprofielen mogelijk te maken in het acute zorgdomein, het intensive zorgdomein, het interventiedomein en het wijkzorgdomein. 

Met de AAD Kennisbrug ‘Verpleegkundige (VPL) Acute Zorg AZP Suriname’ bouwen we samen aan een duurzame oplossing voor verpleegkundige vervolgopleidingen en specialisaties en dan ‘SPECIFIEK’, ‘PRAKTIJKGERICHT’ en OP MAAT voor binnen de Surinaamse context. Met een officieel Surinaams ziekenhuisdiploma dat past bij de Surinaamse context.