ANBI

Stichting AAD is erkend als ANBI-instelling

ANBI-status


ANBI registratie

Stichting AAD beschikt al sinds de oprichting over een ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst stichting AAD erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor stichting AAD.


Fiscale voordelen

Omdat stichting AAD in Nederland over de ANBI-verklaring beschikt, kunnen éénmalige giften en giften via schenkingsovereenkomsten volledig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

U hebt de volgende drie regelingen om te profiteren van belastingvoordeel:

1. Schenken met belastingvoordeel
Sponsort u al een kind of bent u dat van plan? Dan kunt u eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. U kunt uw donaties aan stichting AAD verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar en zet ze om in een periodieke schenking. Dit scheelt vaak zoveel dat u voor hetzelfde bedrag niet één, maar twee AAD Kennisbruggen kunt ondersteunen.
Lees hier binnenkort meer over schenken met belastingvoordeel aan stichting AAD

2. Fonds op naam
U kunt de naam van uw bedrijf, van een dierbare of van uzelf verbinden aan het bijzondere werk van stichting AAD voor kennisdelen met doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking. Met zo’n fonds kunt u een of meerdere AAD Kennisbruggen steunen die u na aan het hart liggen.
Lees hier binnenkort meer over 'Fonds op naam' gekoppeld aan stichting AAD

3. Stichting AAD en uw Belastingaangifte
Als sponsor van stichting AAD heeft u mogelijk recht op een belastingvoordeel. Helemaal wanneer u een schenkingsovereenkomst of notariële akte bij stichting AAD heeft afgesloten.
Lees binnenkort meer over giften aan stichting AAD en uw belastingaangifte voordelen

Voorwaarden ANBI-verklaring

De Belastingdienst stelt eisen aan een stichting of andere instelling om aangewezen te worden als ANBI. Zo moet stichting AAD in Nederland onder andere voldoen aan doelstellingen voor het algemeen belang, mag er geen winstoogmerk zijn en is het een vereiste dat stichting AAD en de (vrijwillige) medewerkers voldoen aan bepaalde integriteitseisen.
Lees binnenkort meer over deze AAD verplichtingen en voorwaarden.


ANBI verklaring - stichting AAD en RSIN-nummer

Het RSIN-nummer is 8534.92.542.

logo-anbi-nl.jpg