Over Stichting AAD

Medische en verpleegkundige kennisbruggen tot stand brengen, over de hele wereld.

Inleidend

In 2013 is Stichting All Continents Associated Dutch Academy of Health Care (verder: stichting AAD) door Aad Huisman † (medicus/gynaecoloog en opleider) en Jan Hendriks (verpleegkundige/operatieassistent/onderwijskundige) opgericht met als doel medische en verpleegkundige kennisbruggen over de hele wereld tot stand te brengen.  

Via zo’n kennisbrug kunnen zorgprofessionals in Nederland enerzijds hun kennis delen met het land waarmee de kennisbrug wordt gesloten en anderzijds kennis opdoen uit de doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking. Wederkerigheid geldt daarbij als kernwaarde en vormt het sleutelwoord voor de participanten bij de totstandkoming van een kennisbrug. 

De stichting AAD heeft door de COVID-19 pandemie een periode haar werkzaamheden moeten minimaliseren. De veiligheid van de AAD-vrijwilligers kon onvoldoende gewaarborgd worden in deze onzekere periode.

Vanaf 2022 zijn we weer actief bezig gegaan met het opbouwen van AAD kennisbruggen en in 2023 gestart met uitwisselingen van AAD-vrijwilligers binnen diverse leerprogramma’s.

plaatje

Missie

De missie van Stichting AAD is om wereldwijd medisch en verpleegkundige kennis te delen en een hoger kennisniveau tot dé aldaar geldende standaard te maken. 

Het in de huidige tijd nog steeds bestaan van een mensonterende ziektes, complexe aandoeningen en ernstige tekortkomingen rond zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking is voor de stichting AAD onacceptabel. In afstemming met medische en verpleegkundige zorgprofessionals in Nederland (vertegenwoordigd in het AAD-zorgprofessionals netwerk) hebben we de volgende missie geformuleerd: 

Kennisdelen wereldwijd als vanzelfsprekend en tot ‘professionele’ standaard binnen de beroeps- en werkpraktijk van zorgverleners mogelijk maken binnen 10 jaar.

Zie ook: 
Beleidsplan Stichting Aad 2023-2026

Doel

Gezien de stapsgewijze groei en ontwikkeling van middelen en financiële steun voor het doen van vooronderzoek naar en ook het ontwikkelen en duurzaam voortzetten van kennisbruggen wil de stichting gefaseerd AAD-kennisbruggen ontwikkelen. Ten opzichte van de juist nú veelbelovende ontwikkelingen in de wetenschap rond kennisdelen en kennisproductiviteit, heeft de stichting AAD zich het volgende ten doel gesteld: 

Het structureel werven van financiële middelen voor het doen van (voor)onderzoek naar en het ontwikkelen van AAD-kennisbruggen met duurzame voortzetting. 

De stichting Vrienden van AAD heeft het maken van winst uiteraard in zijn geheel en uitdrukkelijk niet ten doel. 

Zie ook:  
Projectenprogramma Kennisbruggen 2023-2030

Aanleiding oprichting Stichting AAD 

Aanleiding voor het oprichten van de stichting Vrienden van AAD (juli 2017) was de doorstart van het werven van financiële steun waarmee (voor)onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor AAD Kennisbruggen in doellanden voor samenwerking kon worden gestart.

Om zo de kennis van zorg in de breedste zin van het woord ook in doellanden verder te ontwikkelen en tevens vanuit Nederland in deze doellanden kennis op te doen over bijzondere zorg (tropische ziekten, exotische ziektebeelden, culturele zorgcontext etc., etc.).

De stichting AAD wordt gevormd door een kernteam van vrijwilligers (niet betaald) die allen nauw betrokken zijn bij kennisdelen, waaronder een enthousiaste oprichter en voorzitter van de Vrienden van AAD, Jan Hendriks, die in samenwerking met de AscieGroup als kennispartner in leren AAD-kennisbruggen vorm en inhoud geeft. De voorzitter van de Vrienden van AAD is ook de medeoprichter van de stichting AAD (www.stichting-aad.nl).

Daarbij heeft de stichting Vrienden van AAD een enthousiaste achterban aan Vrienden van AAD die als AAD-vrijwilligers actief zijn binnen de AAD-kennisbruggen en/of in verschillende werkcommissies.  

AAD Office

Wilma Hartman
Wilma.hartman@stichting-aad.nl
0657311639

Lees meer op de pagina Organisatie