AAD Kennisbrug Home Care Nursing – Phenikaa - Hanoi - Vietnam

Begin 2022 is een start gemaakt met de totstandkoming van de AAD Kennisbrug Home Care Nursing – Phenikaa - Hanoi - Vietnam inzake Verpleegkundige Wijkzorg waarbij we in samenspraak met de Phenikaa Universiteit in Hanoi gedurende 3 jaar samenwerken aan de professionalisering van medische en nu vooral ook verpleegkundige professionals bij het realiseren van Wijkzorg.

Startfase en uitwisseling

De AAD Kennisbrug Home Care Nursing – Phenikaa - Hanoi - Vietnam rond Wijkzorg bevindt zich inmiddels in de doorstartfase gericht op de verpleegkundigen die gekend wordt door een proefperiode van zes tot negen maanden. Gedurende deze maanden zal het fundament voor deze verpleegkundige AAD Kennisbrug gelegd worden. Om vervolgens vanaf 2023 gedurende 36 maanden afwisselend uitwisseling van verpleegkundige professionals te laten plaatsvinden die werken aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van kennisdelen. 

Vervolgstappen

Na deze driejarige medische kennisbrugfase kan er worden besloten om nu de verpleegkundige AAD Kennisbrug Home Care Nursing – Phenikaa - Hanoi - Vietnam rond Wijkzorg structureel een plaats te laten krijgen en de samenwerking te verduurzamen. Als partijen daartoe bereid zijn en met een volledig commitment men deze stap wil nemen. Daarna zal vanuit de stichting AAD nog eens een periode van 3 jaar ondersteuning plaatsvinden om te komen tot de gewenste borging van deze AAD Kennisbrug. Om zo de professionele uitwisseling en het kennisdelen rond Wijkzorg duurzaam te laten zijn.