AAD Kennisbrug Musculaire Dystrofie - MDO - Nepal

Nog voor 2020 is er een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot een AAD kennisbrug Musculaire Dystrofie in samenspraak met de stichting Muscular Dystrophy Organization Nepal

Verkenningsfase

De AAD Kennisbrug Musculaire Dystrofie - MDO - Muscular Dystrophy Organization Nepal - bevindt zich nog steeds in de verkenningsfase die normaal gekend wordt door een onderzoeksperiode van zes tot negen maanden. Gedurende deze maanden wordt de haalbaarheid van deze AAD Kennisbrug worden onderzocht. Om vervolgens gedurende 6 maanden een proefperiode te kunnen starten. Die daarna, bij succesvolle afronding van de proefperiode, kan worden vervolgd. Daarbij kan vervolgens gedurende 36 maanden de bouw en de realisatie van een AAD Kennisbrug met afwisselend uitwisseling van medische en verpleegkundige professionals plaatsvinden die SAMEN werken aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van kennisdelen.  

Door de COVID-19 situatie is deze verkenningsfase verlengd

Vervolgstappen

Een kennisbrugperiode zal vervolgens na afronding van deze 3 jaar in samenspraak worden beoordeeld en geëvalueerd. Om van daaruit de AAD Kennisbrug een structurele plaats te laten krijgen en zo de samenwerking te verduurzamen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en met een volledig commitment ook deze stap willen nemen zal vanuit de stichting AAD maximaal nog eens een periode van 3 jaar ondersteuning op afstand plaatsvinden om te komen tot de gewenste borging van de AAD Kennisbrug. Om zo in samenspraak de professionele uitwisseling en het kennisdelen duurzaam te verankeren.