AAD Organisatie

De Stichting AAD is een goede doelen stichting die hoofdzakelijk werkt met betrokken professionals, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de realisatie van AAD doelen. De stichting is groeiende en inmiddels zijn zo´n 30 zorgprofessionals actief bezig met kennisbruggen.

De stichting kent een platte structuur waarbij gewerkt wordt met toezichthoudende en uitvoerende bestuurders (One-tier model). Binnen de stichting zijn een aantal werkcommissies actief, op diverse bestuurlijke terreinen. In deze werkcommissies werken vrijwilligers actief aan de realisatie van een of meerdere bouwstenen van een AAD kennisbrug. 

Daarnaast kent de stichting een drietal faciliterende hulpstructuren, te weten: 

 • bestuursbureau-functie 
 • bedrijfsbureau-functie 
 • stagebureau-functie 

De vrijwilligers in deze werk- en/of hulpstructuren worden begeleid door de uitvoerende bestuurders. 

Het bestuur

Stichting AAD heeft gekozen voor een bestuursmodel met toezichthoudende en uitvoerende bestuurders (One-tier bestuursmodel). Zo wil het bestuur haar toezichthoudende taken invulling geven vanuit nabijheid en betrokkenheid. 

Het bestuur bestaat uit:  

 • Prof. dr. J.H.G. (Jean) Klinkenbijl, chirurg, toezichthoudend bestuurder, voorzitter 
 • Dr. Q.H. (Quinten) Leijten, neurochirurg, toezichthoudend bestuurder, secretaris  
 • K.A. (Karel) Kolkman, traumachirurg, toezichthoudend bestuurder, penningmeester 
 • Dr. E.C.T.H. (Edward) Tan, traumachirurg, toezichthoudend bestuurder, medische kennisbruggen  
 • D.C.S. (Dick) Herfst, toezichthoudend bestuurder, vicevoorzitter, verpleegkundige kennisbruggen 
 • J.H.M. (Jan) Hendriks, uitvoerend bestuurder, directeur-bestuurder, organisatie kennisbruggen 

Commissies

Stichting AAD maakt gebruik van werkcommissies waarin diverse bestuurlijke taken worden voorbereid (beleidsvorming) en na vaststelling in het hoofdbestuur in de uitvoering worden genomen. Vanuit de commissies wordt daarbij meegedacht en/of meegewerkt aan de uitvoering van kennisbrugtaken. 

Stichting AAD kent de volgende werkcommissies: 

 • Beleid, Organisatie en Communicatie (BOC) 
 • HR & Arbeidszaken (HRA) 
 • Financiën, Control & Informatievoorziening (FCI)
 • Faciliteiten, Services & Contracten (FSC) 
 • Medische Zaken (MED) 
 • Verpleegkundige Zaken (VPL) 
 • Para- en Perimedische Zaken (PPZ) 
 • Marketing, Sales & Relaties (MSR) 
 • Educatie & Kennisbrugzaken (EKB)  ICT Zaken (ICT) 

Ondersteuning

Stichting AAD heeft een ondersteuningsstructuur ingericht, waarbij er sprake is van een drietal bureaufuncties, te weten: 

 • Bestuursbureau 
 • Bedrijfsbureau 
 • Stagebureau 

De aansturing van deze bureaufuncties is in handen van de alsdan in functie zijnde uitvoerende bestuurders. 

Adviseurs

Stichting AAD kent een aantal ondersteunende adviseurs, die op specifieke expertisegebieden de stichting voorzien van adviezen en/of informatie bij de totstandkoming van beleidskaders.

Samenwerkingspartners

 • logo Ascie
 • logo Kei
 • logo LUUM notarissen
 • logo NCOI
 • logo ONS

Stichting AAD is aangesloten bij

 • logo ANBI
 • logo CBF
 • logo Goededoelen Nederland
 • logo Geef
 • logo Vriendenloterij
 • logo Oranjefonds
 • logo Platform Vrijwillige Inzet
 • logo Donateurs Belangen

Downloads

Jaarrekeningen

Jaarverslagen