Historie

Stichting AAD groeit

In 2013 is Stichting AAD opgericht met als doel medische en verpleegkundige kennisbruggen over de hele wereld tot stand te brengen. Via zo’n kennisbrug kunnen zorgprofessionals in Nederland hun kennis delen met het land waarmee de kennisbrug wordt gesloten. Oprichters † Aad Huisman (medicus en Opleider) en Jan Hendriks (operatieassistent/verpleegkundige en Opleiding/Onderwijskundige), beiden met een uitgebreide ZORG achtergrond, zijn in 2014 samen gestart met het verkennen van de kansen en mogelijkheden om vanuit Nederlandse ziekenhuizen kennisbruggen te ontwikkelen met verschillende doellanden voor (ontwikkelings-) samenwerking. 

Na grondig onderzoek heeft Stichting AAD ervoor gekozen om in 2015 te starten met het eerste doelland: Suriname. Vanuit het FHR Instituut (www.fhrinstitute.sr) werden contacten gelegd met Surinaamse ziekenhuizen. Voornamelijk ontstond er een bijzondere relatie met de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In 2016 werd dan ook besloten om samen met hen een AAD kennisbrug op te zetten, de zogenaamde AZP – SEH Kennisbrug (AZP staat voor Academisch Ziekenhuis Paramaribo – SEH betekent Spoed Eisende Hulp). 

De periode die volgde stond vooral in het teken van het uitwisselen van kennis en kunde om de kennisbrug daadwerkelijk te kunnen realiseren. Er zijn dan ook diverse werkbezoeken georganiseerd om uiteindelijk tot een definitieve organisatie en uitvoering van de kennisbrug te komen. Het werkbezoek begin 2018 leidde tot een positief advies naar het bestuur van Stichting AAD, waarna het kennisbrugproject officieel van start kon gaan. 

In juni 2018 is er officieel gestart met een proefperiode rondom de AZP – AAD Kennisbrug SEH. De medische en verpleegkundige uitwisseling van kennis en kunde, zowel fysiek als digitaal, staat hierbij centraal. Zowel medisch specialisten als artsen in opleiding worden over deze kennisbrug uitgezonden. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en nederigheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Een aaneenschakeling van uitwisselingen tot december 2018 heeft als basis gediend voor een definitieve ‘GO’ voor een driejarig uitwisselingsprogramma in kennisdelen. In oktober 2019 is vindt er opnieuw een uitwisselingstraject plaats met medewerker vanuit het RadboudUMC waarbij het dr. C.T.H (Edward) Tan, hoofd SEH (en Traumachirurg) een TRAUMA onderwijsprogramma zal gaan verzorgen. 

In 2020 is door de COVID-19 periode het uitwisselingsprogramma even omgezet naar de ontwikkeling van online kennisuitwisseling (webinars, online Academy). Parallel hieraan werden in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking nieuwe contacten aangeboord om te komen tot verkenning van een AAD-kennisbrug initiatieven. Inmiddels zijn er alweer twee AAD-kennisbruggen in ontwikkeling met uitwisselingsprogramma’s op weg naar 2025.