Aan de slag bij Stichting AAD

Wil je ook een steentje bijdragen aan de doelstelling van Stichting AAD? Dat kan, door vrijwilliger in een of meerdere AAD rollen (bestuurder, docent, projectleider, fondsjager, beheerder, administratie, communicatie) te worden of een stage of afstudeeropdracht te doen. De stichting AAD is ook een mooie gelegenheid voor de inrichting en invulling van een werkervaringsplaats.

Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld de website beheren, een docentrol vervullen of een kennisbrugproject leiden. Een recente afstudeeropdracht richtte zich op het opzetten van een Campagneplan voor AAD donaties en de AAD vriendenloterij.  

De Stichting AAD heeft mij de mogelijkheid geboden om in een ander land te kunnen ervaren hoe kennisdelen kan bijdragen aan betere ziekenhuiszorg

Wil je meer weten over het kunnen leveren van een bijdrage aan Stichting AAD? Stuur een mail naar: info@stichting-aad.nl

Vrijwilligerswerk

De Stichting AAD maakt onderscheid in vrijwilligerstaken en onderzoekstaken. De vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door professionals die zich als geregistreerd vrijwilliger met de Stichting AAD verbonden hebben. De stichting hanteert daarbij de spelregel dat er een vrijwilligersovereenkomst tussen betrokkenen en de stichting wordt opgesteld. Hierin scheppen beide partijen heldere verwachtingen met elkaar over uit te voeren taken. Een belangrijk aspect daarbij vormen de kernwaarden van Stichting AAD (wederkerigheid, gelijkwaardigheid, respect en nederigheid). 

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk binnen Stichting AAD? Stuur een mail naar: info@stichting-aad.nl

Stages en Afstudeeropdrachten

De Stichting AAD werkt samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De stichting is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij er sprake is van een meerjarige plaatsing van stagiaires en/of afstudeerders. De Stichting AAD werkt daarbij met een opdrachtformulering die altijd gekoppeld is aan de AAD kennisbrug. Daarnaast werkt de stichting met zogenaamde (kleine) projectopdrachten en/of werkopdrachten, waarmee de student in de gelegenheid wordt gesteld om werkervaring op te kunnen doen. 

Wil je meer weten over stage en/of afstudeeropdrachten binnen Stichting AAD? Stuur een mail naar: info@stichting-aad.nl

Werkervaringsplaatsen

De Stichting AAD voert een actief beleid om werkzoekenden indien mogelijk een werkervaringsplaats aan te bieden. Daar waar mogelijk is de stichting bereid om een werkplaats in te richten van waaruit geïnteresseerden een springplank van werk naar werk kunnen creëren. Het gaat dan om taken en werkzaamheden die passen binnen het activiteitenpalet van Stichting AAD. 

Wil je meer weten over werkervaringsplaatsen binnen Stichting AAD? Stuur een mail naar: info@stichting-aad.nl