Docentreis binnen een AAD Kennisbrug

De docentreis vormt een essentieel onderdeel van de AAD-Kennisbrug waarbij verpleegkundigen en/of medisch specialisten een complete ervaring als praktijkdocent en mede-opleider opdoen bij een uitwisseling. De docentreis is volledig uitgewerkt en in stapjes wordt een AAD-vrijwilliger als praktijkdocent/mede-opleider meegenomen in een onderwijsexpeditie naar een doelland voor (ontwikkelings)samenwerking.

Praktijkgestuurde opleiding SEH-Verpleegkundige AZP - Suriname
Anders en Samen opleiden, leren en ontwikkelen

Inleiding
Opleiden, leren en ontwikkelen in Academisch Ziekenhuis Paramaribo krijgt op de Spoedeisende Hulp een nieuwe impuls voor de aanwezige verpleegkundigen. Een opleiding die in de praktijk vorm en inhoud krijgt waarbij al het opleiden, leren en ontwikkelen in het teken staat van betekenis geven aan de werk- en beroepspraktijk van verpleegkundigen werkzaam op de SEH. Om zo binnen afzienbare tijd een ontwikkeling door te maken tot een gediplomeerde SEH-verpleegkundige beroepsbeoefenaar in Suriname. Eerder gaven we al toelichting op het praktijkleerkompas, de onderlegger voor het leerprogramma VPL-SEH. Nu een kijkje in de keuken van deze leerexpeditie in Surinameland.

Leerprogrammering
Het leerprogramma bestaat uit een praktijkleerplan (leermodules), een leerplan Begeleidingsschil (coachen/begeleiden) en een leerplan Train-de-Trainer. Op deze manier werken we ANDERS en SAMEN aan de realisatie van een praktijkgestuurde opleidingsroute 'in huis' en 'op maat'. Met als insteek dat we na 2-3 jaar het AZP kunnen verlaten omdat men in staat is deze praktijkgestuurde leerroute volledig zelfstandig voort te zetten.

Leermodules
De leermodules zijn gestoeld op de eisenkaders vanuit de SEH-verpleegkundige beroepsgroep en kennen een ondergrond vanuit het competentieprofiel en de EPA's die onlangs in NL zijn geïntroduceerd. De modules hebben een 'ON DEMAND' karakter en worden ingekleurd door praktijkgerichte docenten waarbij bij voorkeur ook verpleegkundige docenten zorgdragen voor de praktijksturing in de leermodules. Hier en daar past het om een medisch specialist in de rol van docent uit te nodigen maar de voorkeur blijft uitgaan naar SEH-verpleegkundige ontmoet verpleegkundige in de SEH-werk- en beroeps(opleidings)praktijk.

Begeleidingsschil
De begeleidingsschil wordt vanaf het begin samen met de professionals in de werk- en beroepspraktijk van de afdeling SEH van het AZP in Suriname opgebouwd vanuit een voordoen, meedoen, zelf doen benaderingswijze. De opleidingskandidaten leren zelf hun begeleidingsschil op maat in te richten (soms meer, soms minder begeleiding, soms geen begeleiding en gewoon werken is leren is werken). De begeleidingsschil is gestoeld op het concept van dynamisering;

Train-de-Trainer
En vanaf de start trainen we trainers op zodat aan het eind er een eigen opleidingsteam staat.

Interesse in een docentrol in Suriname?
Een uitgewerkte docentreis maakt het aantrekkelijk voor geïnteresseerde SEH-verpleegkundigen om als docent 3 weken in Suriname te vertoeven (2 weken doceren, 1 week vakantie, volledig georganiseerd en gefinancierd waarbij je zelf alleen nog maar de 'vrije' tijd hoeft te investeren). Zin in een lesgeven avontuur neem contact met ons op: info@ascie.nl voor een (bel)afspraak om samen de mogelijkheden te verkennen. De eerste reismogelijkheid/datum waarop lesgegeven kan worden is 22 mei t/m 2 juni 2023.