Home Care Nursing Vietnam Praktijkgestuurd opleiden in Azie

Praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen kent geen grenzen. Afgelopen week heb ik samen met de Medical en Nursing staff van de Phenikaa University in Vietnam het implementatievraagstuk van Home Care Nursing diepgaand verkend samen met Dick Herfst.

Praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen kent geen grenzen. Afgelopen week heb ik samen met de Medical en Nursing staff van de Phenikaa University in Vietnam het implementatievraagstuk van Home Care Nursing diepgaand verkend samen met Dick Herfst. 
Met als inzet om te komen tot een educational programma voor Homecare Nursing bestaande uit een modulair Leerlijnprogramma, een Guidance Shell programma en een Train-de-Trainer programma.

Beroepsgerichte perspectieven 

We zijn op zoek gegaan naar de toekomst van Nursing in de Vietnamese context. Met hele mooie beroepsontwikkelingsvraagstukken in beeld. De verpleegkundige professie ontwikkeld zich vanuit integrative nursing perspectieven met een stapsgewijze herpositionering van Nurse versus Medici

Werkgerichte perspectieven 

We kwamen in gesprek met de zorgprofessionals (professoren, lectoren, gespecialiseerde medici/nurses) over hun werk van nu en in de toekomst. Telemedcine sprong eruit als thema. Hier ligt nog onontgonnen werk te doen om te komen tot een home care standaard, #nurse #medical 

Professionele perspectieven 

We kwamen in aanraking met ambities, vragen, wensen en in het bijzonder ook beelden van de ‘next nurse generatie’. Waar wil de Vietnamese verpleegkundigen voor gaan en voor staan nu en in de toekomst. Wat is hun positie in relatie tot de medici enerzijds en de andere zorgprofessionals en cliënten/bewoners/patiënten anderzijds. Er was sprake van veel energie en ambitie bij de aanwezigen. Heerlijk om te zien hoe de ‘next nursing generatie’ opstaat en er voor gaat. Ik was oprecht vervuld van beroepstrots op zondagmiddag met 15 nurses en medici aanwezig in de dialoog sessie over hun toekomst! 

Educatieve perspectieven 

Het praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. Waarbij het onderwijssysteem volledig in dienst van de praktijk opereert met praktijkgestuurde leermodules, een begeleidingsschil bouwen in de praktijk en niet slechtst theoretisch vooraf. Datzelfde gold voor het train-de-trainer programma. Wennen en nog eens wennen aan de voorgestelde volledig praktijkgestuurde leeraanpak. 
 

Project versus Programma 

De opbrengsten van onze verkennersaanpak lijken vruchten af te werpen. Het onderlinge vertrouwen is nog sterker geworden. Het eigenaarschap is voelbaar aanwezig en de wilskracht is zichtbaar. We gingen voor het educatieve project en het gaat nu ineens over een implementatieprogramma. 
 
We zijn als AscieGroup gevraagd voor beide opdrachten maar zover is het nog niet. Wel alvast een oproep aan ervaren/praktiserende/docerende Wijkverpleegkundigen, meld je aan als belangstellende voor een docentreis naar Vietnam (info@ascie.nl). Morgen vliegen we naar huis 🏠 om in het vliegtuig ✈️ ons rapport van bevindingen te schrijven als advies. Eem moment van reflectie is op zijn plaatst #nurses #university #projectleider #project #energie