Activerende werkvormen binnen een AAD Kennisbrug

Als praktijkdocent/mede-opleider is het een kunst om de juiste vorm bij de lesinhoud te vinden. Zeker als er sprake is van culturele contextverschillen die vragen om aanpassing en inspelen op de leergewoontes vanuit het doelland waarmee de (ontwikkelings)samenwerking binnen de AAD Kennisbrug wordt opgebouwd. Activerende werkvormen bieden dan uitkomst..

 

Praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen
Activerende werkvormen en leerstof On Demand

Het praktijkleerkompas
Steeds meer verwerven we waardevolle inzichten over de leer- en presteerimpact van leerprogramma’s. Ons brein laat steeds meer geheimen zien van de totstandkoming van een leercurve. Met breinleren kan deze leercurve aanzienlijk steiler worden gemaakt en ook de leertijd echt verkort met meer leereffect. Anders kijken, anders denken en anders doen met het praktijkleerkompas. Doe daarbij minder (tijd-vragende) leeractiviteiten met minder (verlet-uren) en bereik meer leer- en presteereffect is het andere adagium in de (ver)nieuw(d)e praktijkleerpraktijk. Praktijkgestuurd leren is gestoeld op deze principes en we gaan daar nog mooie voorbeelden van laten zien. Leermodules transformeren in "leerbits" en "leerbytes" en "praktification" brengt ons vanuit samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren tot professionele hoogte!
En met een begeleidingsschil op maat nemen we grotendeels afscheid van de 1-op-1 begeleiding die plaats maakt voor de 1-op-n begeleidingsschil.

Train-de-trainer
En eindelijk lukt het ons om tijdens de uitvoering van een praktijkgestuurd leerprogramma ook de praktijkdocenten in een actieve leerstand te brengen. In het leerprogramma SEH-verpleegkundige in het AZP in Suriname werken we met Activerende werkvormen, leerstof om Demand en Mentimeter aan permanente educatie van praktijkdocenten.

Het onderwijs is terug in de praktijk, daar waar het thuis hoort en gloort.
Zorgprofessionalisering wordt steeds meer ‘spelend leren’ waar leerplezier en werkvreugde elkaar als goed huwelijk ontmoeten.